Det er på tide å gi slipp på frykten, tabuene og den destruktive seksuelle oppførselen, tiden er inne for et paradigmeskifte! – Og du og jeg er kallet til å bidra. Vi har alle en rolle; som partner, forelder, venn, medborger eller profesjonell. Hvordan vi håndterer og snakker om seksualitet betyr noe – og mangel på handling og ord snakker like høyt. Ønsker du å spille din rolle bevisst eller ubevisst? Er du klar til å sette seksualitet på agendaen i din organisasjon, bedrift eller skole? La oss åpne denne offentlige diskursen nå!

Photo by Tanja Flaaten Steen