SEKSUALITET OG LIVSKVALITET – EN REISE I SEKSUALITETENS KULTURHISTORIE

Foredrag for videregående skoler gjennom Den Kulturelle Skolesekken