NYT er en feiring av vår seksualitet, seksuelt mangfold og mangfoldig nytelse.

NYT er forebyggende mot #metoo, med fokus på alt som er gøy og lovlig.

NYT vil bidra til å sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden, redusere tabuer og skape større åpenhet.

Se mer informasjon og arrangementer på www.nytfestivalen.no.